GRE Toppers

Atharva Kunthe
( D.J.Sanghavi )
                     338/340
Aditya J Shah
(VJTI)
                       334/340
Prerna Parmeshwaran
(D.J.Sanghavi)
         334/340
Akhil Sharma
(JIIT, Noida)
                       332/340
Piyush Choudhary
(RGIT)
                331/340
Vishnu Nair
(VIT, Chennai)
                       330/340
Vignesh Nayak
(Vidyalankar Institute )
         330/340
Sarojeet Deb
(VJTI)
                       330/340
Tanya Bansal
(BITS Pillani)
                       330/340
Yogesh Patil
(Bharathi Vidyapeeth)
         327/340
Nirmay Sanghavi
(D.J.Sanghavi)
                327/340
Juilee Rege
(D.J.Sanghavi)
                   327/340
Akshay Mulkalwar
(VIT,Vellore)
             327/340
Ankit Mahadik
(ICT)
                  327/340
Apurv Dave
(St. John)
                       326/340
Bharat R
(National Inst )
                326/340
Ronak Kashid
(Datta Meghe)
                325/340
Richa Karve
(VJTIAditya)
                   325/340
Aditya Nimbhalkar
(FCRIT)
             325/340
Mayank kadam
(D.J.Sanghavi)
                325/340
Joel Menezes
(Xaviers)
                    325/340
Ashutosh Singh
(Don Bosco Institute )
         325/340
Hardik Dave
(Sardar Patel)
                       325/340
Punit Lohani
(FR. Agnels)
                       324/340
Niharika Sarode
(SPIT)
                324/340
Ruchira Naphade
(RAIT)
                324/340
Nirav Dsouza
(FR. Agnels, Vashi)
              324/340
Sahil Rupani
(VJTI)
                       324/340
Siddhant Shetty
(K.J. Somaiya)
                323/340
Santoshi Saravanan
(VESIT)
         322/340

Pharmacy/Pharmacology


UK


Canada / Singapore

TOEFL Toppers


PTE Toppers


SAT Toppers


Biotech / Biomed


MBA / BBA / MSF


Chemical


Civil / Construction


Others


Germany / Netherlands

IELTS Toppers


GMAT Toppers


MIS


EXTC / EE


Medicine / Physiotherapy


Computer Science


Mechanical


Engg. Management


Australia